Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyrok ws. pozwu KPH przeciw TVP za materiał pt. „Inwazja”. RPO przyłączył się do sprawy

Data:

21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew Kampanii Przeciw Homofobii przeciw TVP S.A. Do sprawy w kwietniu 2021 r. przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wyrok (nieprawomocny) co do zasady uwzględnia powództwo KPH o ochronę dóbr osobistych. Chodziło o program  pt. „Inwazja”, wyemitowany w TVP 10 października 2019 r., krótko przed wyborami parlamentarnymi.

Sąd zakazał TVP S.A. rozpowszechniania „Inwazji” jakimikolwiek kanałami oraz nakazał przeprosić KPH - zarówno w trakcie „Wiadomości”, jak i pisemnie. Poza tym zasądził od TVP S.A. 10.000 zł na cel społeczny - na rzecz Stowarzyszenia Lambda.

W motywach ustnych wyroku sąd odniósł się do wstąpienia RPO do tego postępowania. Stwierdził, że w związku z tym przyłączeniem oraz wcześniejszym pismem RPO do KRRiT w sprawie „Inwazji” nie sposób twierdzić, że odczucie KPH co do dyskryminującego charakteru tego programu było wyłącznie subiektywne, jak przedstawiała tę kwestię pozwana.

XI.505.27.2019
 

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi informacja o wyroku sądu
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski