Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO i RPD piszą do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stworzenia rejestru dłużników alimentacyjnych RUDA

Data:

Wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia skuteczności postępowania egzekucyjnego, przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaproponowali podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich – utworzenie centralnego rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych (RUDA).

Z inicjatywą tą Rzecznicy wsytąpili wcześniej do Ministerstwa Rozwoju i Finansów, ale to - po analizie sprawy - uznało się za niewłaściwe do rozpatrzenia postulatu. Stąd ponowienie postulatu, tym razem pod adresem resortu sprawiedliwości.

Zdaniem Rzeczników jeden powszechnie znany i społecznie rozpoznawany rejestr pozwoli na poprawę skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Proponowany rejestr stanowić będzie uzupełnienie obowiązujących rozwiązań i przyczyni się do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Dla wierzycieli alimentacyjnych stanowić będzie realne i skuteczne wsparcie w odzyskiwaniu wierzytelności.

W ocenie Rzeczników rejestr będzie także pełnić skuteczną funkcję prewencyjną. Bieżąca aktualizacja danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT umożliwi przyspieszenie egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk