Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stwórzmy rejestr dłużników alimentacyjnych – proponują RPO i RPD

Data:

Do rejestru trafiałyby informacje obejmujące dane dotyczące wyłącznie osób, na których ciąży na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd obowiązek alimentacyjny. Dane dłużnika mogłyby być umieszczone w rejestrze jedynie w przypadku bezskuteczności egzekucji – piszą do wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego dwaj rzecznicy: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Propozycja jest efektem prac wspólnego Zespołu ds. Alimentów, który szuka sposobów na rozwiązanie poważnego problemu społecznego: 300 tys. rodziców osób nie płaci na swoje dzieci w Polsce.

W czasie trzeciego posiedzenia Zespołu gromadzącego ekspertów z różnych dziedzin,  Przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej zaprezentowali koncepcję utworzenia centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych.
Ich zdaniem rejestr mógłby być zasilany np. danymi pochodzącymi z rejestru dłużników niewypłacalnych, informacjami ujawnionymi w biurach informacji gospodarczej, ale też informacjami od wszystkich komorników sądowych, przekazywanych do rejestru automatycznie z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT albo poprzez portal internetowy. Jednocześnie rejestr zapewniałby stały dostęp do danych o dłużnikach alimentacyjnych dla wszystkich kancelarii komorniczych oraz dla innych podmiotów uprawnionych.

Dziś jest bowiem tak, że organ właściwy wierzyciela może przekazywać do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego, jeżeli zaległości alimentacyjne wynoszą ponad 6 miesięcy. Przy tak dużej zaległości można też - na wniosek komornika działającego z urzędu - wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Te narzędzia przyczyniają się do wzmożenia odpowiedzialności niektórych osób zobowiązanych do alimentacji, ale tak naprawdę dla rodzin, w których żyją dzieci, nie jest to  realne i skuteczne wsparcie w odzyskiwaniu należności. Jest tak dlatego, że rejestr dłużników niewypłacalnych i biura informacji gospodarczej zostały powołane przede wszystkim po to, żeby poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Proponowane przez komorników sądowych rozwiązanie zapewniłoby bieżącą aktualizację danych o dłużnikach poprzez zautomatyzowanie ich wysyłania i pobierania w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Przyczyniłoby się to do poprawy szybkości egzekucji, od której niejednokrotnie zależy jej skuteczność, bowiem komornicy będą mogli planować swe działania z większym wyprzedzeniem i z mniejszym opóźnieniem w stosunku do działających w złej wierze dłużników.
Przedstawiając tę propozycje dwaj rzecznicy zwracają się do wicepremiera o rozważenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk