Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO do MSWiA ponownie o „odmrożenie” prawa do zgromadzeń

Data:
  • W związku z kampanią wyborczą i narastającą potrzebą obywateli wyrażania poglądów o działaniach podejmowanych przez władze należy pilnie rozważyć poluzowania całkowitego zakazu organizacji pokojowych zgromadzeń – pisze RPO do min. Mariusza Kamińskiego.
  • Rząd ponowił ten zakaz w rozporządzeniu z 16 maja.

RPO przypomina ministrowi SWiA Mariuszowi Kamińskiemu, że pisał do niego w tej sprawie już dwa tygodnie – nie dostał odpowiedzi, a chodzi o kluczową kwestię praw zapisanych w Konstytucji. Po kolejnych protestach przedsiębiorców w Warszawie do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają kolejne skargi obywateli całkowitego zakazu zgromadzeń publicznych.

VII.613.11.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski