Białoruski opozycjonista może być w Polsce zagrożony. Wniosek Adama Bodnara do ABW o zapewnienie mu bezpieczeństwa

Data:
  • Pod adresem przebywającego w Polsce białoruskiego opozycjonisty Pawła Łatuszki tamtejsze władze kierują groźby, m.in. pozbawienia życia
  • Złożył on już do polskiej prokuratury zawiadomienie dotyczące „gróźb rozprawy fizycznej i przygotowania aktu międzynarodowego terroryzmu”
  • Wobec skali działań władz w Mińsku Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zapewnienie bezpieczeństwa Pawłowi Łatuszce

RPO z dużym niepokojem odnotował informacje dotyczące gróźb (m.in. pozbawienia życia) kierowanych przez władze białoruskie pod adresem przebywającego w Polsce opozycjonisty białoruskiego Pawła Łatuszki - członka powołanej przez Swiatłanę Cichanouską Rady Koordynacyjnej oraz szefa Narodowego Zarządu Antykryzysowego.

Rodzaj tych gróźb oraz skala represji stosowanych przez władze białoruskie wobec osób domagających się demokratycznych zmian w Republice Białoruś, przemawiają za uznaniem za realne spełnienie tych gróźb. Jest to ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienie o przestępstwie, złożone przez Pawła Łatuszkę do polskiej prokuratury, a dotyczące „gróźb rozprawy fizycznej i przygotowania aktu międzynarodowego terroryzmu

- Zważywszy zatem na doniosłą rangę sprawy i biorąc pod uwagę, iż obywatele innych państw pozostający, nawet czasowo, na terytorium RP, korzystają z ochrony prawnej władz polskich, także RPO,  uprzejmie proszę o rozważenie podjęcia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Pawłowi Łatuszce – napisał Adam Bodnar do szefa ABW płk. Krzysztofa Wacławka.

II.519.761.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-06-09 13:54:56
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski