Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trzeba organizować kursy jęz. polskiego dla migrantów z Białorusi. Rzecznik prosi polskie uczelnie o wsparcie 

Data:
  • Należy odpowiedzieć na olbrzymie zapotrzebowanie na kursy języka polskiego dla migrantów z Białorusi
  • Z uwagi na dużą liczbę przybywających do Polski Białorusinów nie są w stanie tego uczynić organizacje pozarządowe
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi polskie uczelnie o wparcie  organizacji wakacyjnych kursów językowych

Wielu Białorusinów z uwagi na napiętą sytuację w kraju i narastające represje szuka schronienia m.in. w Polsce. Z uzyskanych przez Rzecznika informacji wynika, że istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na kursy języka polskiego dla migrantów z różnych grup wiekowych, którego organizacje pozarządowe nie są w stanie zaspokoić z uwagi na dużą liczbę przybywających do Polski Białorusinów.

Kursy umożliwiłyby łatwiejsze odnalezienie się migrantom w nowym kraju, w tym w szczególności znalezienie pracy, a także integrację z polskim społeczeństwem.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie kształcenia językowego migrantów mogłaby być organizacja kursów językowych przez polskie uczelnie wyższe.

W mojej ocenie nie tylko stanowiłoby to znaczącą pomoc dla migrujących Białorusinów, ale także wpisywałoby się w szczególną misję uczelni wyższych, które obok prowadzenia najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej winny kształtować postawy obywatelskie i uczestniczyć w rozwoju społecznym.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się  do przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka z prośbą o wparcie postulatu organizacji przez uczelnie wakacyjnych kursów językowych dla migrantów.

Rzecznik przesłał  też pisma z prośbą o organizację tego rodzaju kursów do władz uniwersytetów nadzorowanych przez MEiN.

VII.7033.28.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski