Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich odwiedzili osiedle romskie w Maszkowicach

Data:
Tagi: kalendarium

Od ostatniej wizyty pracowników BRPO w Maszkowicach minęły dwa lata (poprzednia wizytacja przeprowadzona była pod koniec października 2015). Niestety warunki bytowe na osiedlu nie uległy znaczącej poprawie i w dalszym ciągu budzą zaniepokojenie zarówno Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i społeczności romskiej. Standard zabudowań mieszkalnych i gospodarczych jest w dramatycznie niskim stanie. Domy  ogrzewane  są  za  pomocą  węgla i drewna.  Instalacje  grzewcze oraz elektryczne były wykonane przez samych mieszkańców i nie spełniają podstawowych warunków bezpieczeństwa. Stan budynków, w których zamieszkują również osoby starsze i rodziny z dziećmi, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Do osiedla doprowadzono wprawdzie sieć wodociągową, ale przyłączono do niej tylko cztery, postawione parę lat temu kontenery mieszkalne. Reszta osiedla nie ma dostępu do kanalizacji.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i sami zainteresowani rozmawiali o sytuacji romskiego osiedla w Urzędzie Gminy Łącko m.in. z wójtem gminy, przewodniczącą rady gminy, komendantem miejskiej policji w Nowym Sączu oraz komendantem komisariatu policji w Starym Sączu. Na spotkaniu poruszane były kwestie planowanych i realizowanych przez gminę Łącko inwestycji zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych na osiedlu romskim. Omawiano  problem samowoli budowlanych, prawdopodobieństwa ich rozbiórki lub ewentualnej legalizacji, a także realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Wizytacja na osiedlu potwierdziła podnoszony już w wystąpieniach do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek, że  istnieje potrzeba stworzenia osobnego, kompleksowego, niezależnego od realizowanego obecnie programu romskiego, którego celem byłoby wyłącznie zaplanowanie i sfinansowanie procesu poprawy warunków mieszkaniowo – bytowych na osiedlach romskich na terenie całej Polski. W programie takim należałoby uwzględnić proces planowania inwestycji, który poprzedzony byłby obowiązkową analizą potrzeb społeczności romskiej. Rzecznik ponownie zwróci się w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski