Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prawa osób z niepełnosprawnością – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Data:


W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich zapraszamy  Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dzięki którym zostanie opracowane końcowe sprawozdanie Rzecznika z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zostanie ono przedstawione Komitetowi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób niepełnosprawnych.
 

Cele konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie opinii wszystkich zainteresowanych prawami oraz potrzebami osób z niepełnosprawnościami, dotyczących obecnego dokumentu przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy dowiedzieć się, czy treść sprawozdania jest zgodna z Państwa wiedzą i doświadczeniami oraz w jakim stopniu trafnie opisuje rzeczywistość. Pragniemy także stworzyć możliwość uzupełnienia podejmowanych w raporcie zagadnień systemowych a także zweryfikowania rekomendacji wskazanych przez Rzecznika. Liczymy również, że konsultacje przyczynią się do upowszechnienia debaty na temat wdrażania w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
 

Adresaci konsultacji
Konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Osób z niepełnosprawnościami
  • Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • Przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami
  • Pracowników instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • Profesjonalistów, w tym pracodawców i organizacji pracodawców, pracowników służby zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, przedstawicieli transportu i architektury
  • Przedstawicieli środowisk akademickich

 

Kształt konsultacji
Konsultacje będą przeprowadzone na dwa uzupełniające się sposoby – poprzez bezpośrednie spotkania oraz ankietę internetową. Na podstawie zgłoszonych spostrzeżeń przygotowany zostanie raport z konsultacji dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Konsultacje internetowe
Ankieta on-line jest dostępna dla osób posługujących się językiem polskim: http://fluidsurveys.com/s/konsultacje_sprawozdania_RPO/

Licząc na Państwa zaangażowanie zapraszamy serdecznie do udziału w ankiecie internetowej. Ankieta będzie dostępna do 15 stycznia 2015r.

 
 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP