Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Odmowa wystawy zdjęć Chrisa Niedenthala w Rzeszowie. Rzecznik interweniuje

Data:
  • „Treści polityczne” zawarte w pracach znanego fotoreportera Chrisa Niedenthala to oficjalny powód odmowy wystawy w galerii miejskiej w   Rzeszowie
  • W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich mogło dojść do naruszenia konstytucyjnej zasady wolności słowa
  • Odmowa mogła też mieć znamiona zakazanej konstytucyjnie cenzury prewencyjnej

Na podstawie informacji opublikowanych przez organizatorów Rzeszowskiego Weekendu Fotografii RPO dowiedział się o odmowie wystawienia prac w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Media podają, że chodzi o zdjęcia protestów pod Sądem Najwyższym oraz w sprawie LGBT.

Pismo z 13 października 2020 r. informujące o odmowie wskazało jako przyczynę odmowy „treści polityczne” zawarte w pracach. Podpisał je wicedyrektor placówki.  

Opisana sprawa budzi bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia wolności artystycznej i prawa dostępu do dóbr kultury, o których mowa w art. 73 Konstytucji.

W ocenie Rzecznika odmowa mogła prowadzić również do istotnego naruszenia wolności słowa zagwarantowanej w art. 54 Konstytucji. Ponadto mogła nosić znamiona zakazanej cenzury prewencyjnej (art. 54 ust. 2 Konstytucji).

Rzecznik zwrócił się do Katarzyny Pawlak, dyrektorki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, o wyjaśnienia z perspektywy poszanowania wskazanych praw konstytucyjnych.

VII.715.21.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski