Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Blokowanie kont przez portale społecznościowe może naruszać wolność słowa - ocenia RPO

Data:
  • Blokowanie i kasowanie kont użytkowników oraz usuwanie komentarzy przez portale społecznościowe może być uznane za naruszenie wolności słowa - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Według RPO filtrowanie napastliwych treści na Facebooku jest nieskuteczne, kryteria kasowania profili są niejasne, a cały proces jest zapewne zautomatyzowany
  • Państwo polskie powinno koniecznie ustosunkować się do tego problemu - napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do Ministerstwa Cyfryzacji

W liście do Marka Zagórskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Stanisław Trociuk zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia większej przejrzystości funkcjonowania Facebooka i innych tego typu portali społecznościowych. Powołał się na wpływające do Biura RPO liczne skargi dotyczące blokowania lub usuwania kont. Skarżący wskazują, iż dochodzi do tego ze względu na ich przekonania bądź określone wypowiedzi. Obywatele skarżą się też na usuwanie komentarzy na Facebooku.

Według RPO dotychczasowa praktyka wskazuje, iż filtrowanie napastliwych treści na Facebooku jest nieskuteczne. Niejasne są kryteria kasowania profili. Można zakładać, że jest to proces zautomatyzowany .

W ocenie Rzecznika tego typu działania mogą zostać uznane za ograniczenie, a nawet naruszenie konstytucyjnie chronionej wolności słowa. Wobec tego państwo polskie powinno koniecznie ustosunkować się do wskazanego problemu” - głosi list Stanisława Trociuka.

W listopadzie  2016 r. w Biurze RPO zorganizowano debatę pt. „Facebook  - mowa nienawiści - wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości?”.  Brali w niej udział  przedstawiciele administracji, naukowcy, aktywiści na rzecz wolności w internecie, działacze organizacji praw człowieka, zabiegających o wolność słowa i reprezentujących prawa mniejszości, a także ruchów nacjonalistycznych, których profile na Facebooku wtedy skasowano.

Debata potwierdziła problem blokowania  lub usuwania kont na Facebooku, który dotyczy różnych opcji światopoglądowych i ideowych. Mimo odmiennych poglądów dyskutanci zgodzili się, że procedury usuwania treści, czy blokowania lub usuwania kont są niewystarczające. Rozważano m.in. stosowanie ostrzeżeń, trybu odwoławczego i włączenia w procedurę wymiaru sprawiedliwości (z wykorzystaniem przepisów karnych).

Ówczesna minister cyfryzacji Anna Streżyńska spotkała się wtedy z reprezentantami Facebooka w Europie.  Trociuk zwrócił się do MC o informacje o tym spotkaniu, zwłaszcza co do ustaleń dotyczących polityki blokowania kont i profili użytkowników na Facebooku .

Ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że rozmowy w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań ma koordynować Rada ds. Cyfryzacji, ciało doradcze ministra. Wchodzący w skład Rady eksperci wspólnie z przedstawicielami Facebooka mają analizować politykę serwisu oraz  przedstawić ministrowi swe rekomendacje. Trociuk zwrócił się do resortu o informacje w sprawie ewentualnych  rezultatów tych działań.

„Jednocześnie proszę uprzejmie Pana Ministra o przedstawienie propozycji rozwiązania problemów wskazywanych we wnioskach obywateli” - zaznaczył Trociuk.

VII.562.1.2018

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski