Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kultura i twórczość

Sprawy dotyczące kultury, dostępu do niej, twórczości i twórców.

 Konstytucja zapewnia każdemu wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.

Liczba wyników: 121