Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystawa zdjęć Chrisa Niedenthala w Rzeszowie - w innym miejscu. Odpowiedź dla RPO

Data:
  • Wystawa zdjęć Chrisa Niedenthala będzie zaprezentowana w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa - samorządowej jednostce kultury
  • „Treści polityczne” zawarte w pracach znanego fotoreportera były odmową wystawienia ich w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie
  • Galeria ta nie podlega Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa
  • Jednakże jest mi niezmiernie przykro, że taka sytuacja zaistniała – oświadczyła szefowa wydziału Katarzyna Pawlak

Tak odpowiedziała Rzecznikowi Praw Obywatelskich na jego interwnecję w sprawie odmowie wystawienia prac fotoreportera w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. Według mediów chodziło o zdjęcia protestów pod Sądem Najwyższym oraz w sprawie LGBT.

Pismo z 13 października 2020 r. informujące o odmowie wskazało jako przyczynę odmowy „treści polityczne” zawarte w pracach. Podpisał je wicedyrektor placówki.  

Opisana sprawa budziła bardzo poważne wątpliwości RPO z punktu widzenia wolności artystycznej i prawa dostępu do dóbr kultury, o których mowa w art. 73 Konstytucji.

W ocenie Rzecznika odmowa mogła prowadzić również do istotnego naruszenia wolności słowa zagwarantowanej w art. 54 Konstytucji. Ponadto mogła nosić znamiona zakazanej cenzury prewencyjnej (art. 54 ust. 2 Konstytucji).

Rzecznik zwrócił się do Katarzyny Pawlak, dyrektorki Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, o wyjaśnienia z perspektywy poszanowania wskazanych praw konstytucyjnych.

Odpowiedź

Jako dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa nie czuję się upoważniona do ustosunkowania się do działań dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych, w ramach której funkcjonuje Galeria Miejska.

Jest to jednostka niepodlegająca Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Jednakże jest mi niezmiernie przykro, że taka sytuacja zaistniała.

Po przekazaniu informacji przez organizatorów wystawy Chrisa Niedenthala, Miasto podjęło decyzję o zaprezentowaniu jego prac w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa - samorządowej jednostce kultury. Wystawa odbędzie się w dniach od 18 listopada br. do 31 grudnia 2020 r.

Ponadto pragnę nadmienić, że organizatorzy wystawy otrzymali dofinansowanie z Gminy Miasto Rzeszów w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Ze swej strony jestem przekonana, że Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa jest miejscem nobilitującym artystów, w tym Chrisa Niedenthala.

Dlatego też serdecznie zapraszam Pana na wernisaż wystawy w nowym terminie, tj. w dniu 18 listopada 2020 r. 

VII.715.21.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-10-23 10:28:28
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-10-23 14:41:17
Operator: Łukasz Starzewski