Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister sprawiedliwości odpowiada ws. stosowania SDE wobec skazanych za niealimentację

Data:

- Brak jest uzasadnionych przesłanek do umożliwienia jednej grupie skazanych (za przestępstwo niealimentacji) skorzystania z możliwości odbywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego niezależnie od przyjętej granicy wymiaru kary do I roku – napisał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w odpowiedzi na wspólne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Około 190 tysięcy osób uchyla się od płacenia alimentów, a łączna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosi 6,8 mld zł. We wspólnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości z postulatem szerszego wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.

W odpowiedzi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że nieuzasadnione jest umożliwienie skazanym za przestępstwo niealimentacji skorzystania z możliwości odbywania kar w Systemie Dozoru Elektronicznego niezależnie od przyjętej granicy dopuszczalności stosowania tego systemu w stosunku do kar pozbawienia wolności do I roku. - Wątpliwe wydaje się bowiem, by odbywanie kary w tym systemie zagwarantowało automatycznie poprawę skuteczności w realizowaniu przez skazanych obowiązku łożenia na utrzymanie innych osób – wyjaśnił wiceminister Jaki. Dodał, że nieuzasadniona jest także nowelizacja art. 209 k.k. w kierunku obniżenia zagrożenia wymiaru kary pozbawienia wolności do 1 roku, aby umożliwić teoretycznie wszystkim skazanym z tego przepisu odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE.

Wiceminister odniósł się również do kwestii powołania Zespołu międzyresortowego do wypracowania kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zjawisku niealimentacji w Polsce – do chwili obecnej Minister Sprawiedliwości nie uzyskał informacji o powołaniu przez Prezesa Rady Ministrów takiego zespołu.

Patryk Jaki poinformował natomiast o przebiegu prac Zespołu do opracowania projektu ustawy o komornikach sądowych oraz projektu ustawy o kosztach egzekucyjnych, które dotyczą również egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto „w trosce o los polskich rodzin w Ministerstwie Sprawiedliwości projektowane jest utworzenie nowej komórki organizacyjnej - Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich, skupiającej i realizującej zadania związane z uprawnieniami Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących rodziny i nieletnich”.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk