Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister o elektronicznym systemie dozoru

Data:

Ministerstwo Sprawiedliwości chce częstszego stosowania kary w ramach elektronicznego systemu dozoru. Zapowiedział to w radiowej Jedynce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

W listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar występował do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przywrócenia możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. RPO postulował podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem byłoby umieszczenie dozoru elektronicznego w katalogu kar samoistnych, tak by nie był on tylko jedną z form kary ograniczenia wolności. O problemach w odniesieniu do nowych regulacji prawnych, które istotnie ograniczyły stosowanie instytucji dozoru elektronicznego rozmawiał dr Bodnar również w trakcie spotkania w Biurze Dozoru Elektronicznego 17 listopada 2015 r. (na zdjęciu).

11 stycznia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Poinformował, że Ministerstwo w pełni podziela opinię Rzecznika dotyczącą efektywności stosowania dozoru elektronicznego. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przywracający system dozoru elektronicznego jako jedną z form wykonywania wyłącznie kary pozbawienia wolności został 4 stycznia br. skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP