Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Minister Sprawiedliwości w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiej

Data:

W związku z informacją przekazaną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, z której wynika, że w dniu 28 listopada 2016 r. do Biura Pełnomocnika Rządu wpłynął projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem, a resortem wiodącym w niniejszej sprawie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o przesłanie kopii projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących wypowiedzenia tej konwencji przez Polskę i o poinformowanie o przewidywanym harmonogramie prac w tej sprawie.

W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod koniec listopada 2016 r. rozesłało wstępny projekt wniosku o wypowiedzenie wymienionej konwencji do konsultacji międzyresortowych. Jednak na ich pierwszym etapie zaistniała konieczność zarówno znaczącej przebudowy treści uzasadnienia wniosku, jak i uzyskania opinii organów Unii Europejskiej co do związania się przez tę organizację konwencją. W związku z tym zapadła decyzja o wstrzymaniu prac dotyczących ostatecznej wersji projektu wniosku i jego uzasadnienia, a w konsekwencji nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Minister wskazał również, że nie została wypracowana ostateczna wersja projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji. Mając to na uwadze Minister negatywnie odniósł się do prośby o przesłanie kopii projektu wniosku o wypowiedzenie konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski