Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące muszą poddać się kwarantannie, jeśli skierowanie dostała jedna z nich? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Według obowiązujących przepisów osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają obowiązkowi kwarantanny (należy rozróżnić obowiązek odbycia kwarantanny od izolacji, gdyż ten ostatni dotyczy osoby z pozytywnym wynikiem na obecność wirusa covid – 19 ).

Obowiązkowi kwarantanny podlegać będzie osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Obowiązek kwarantanny powstaje zatem w przypadku narażenia na chorobę zakaźną lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.

Obowiązku kwarantanny nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Stan prawny na dzień 15 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk