Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kwalifikacje gleboznawców. Minister Rolnictwa robi wszystko, by je uregulować. RPO zabiega o to trzynasty rok

Data:
  • Gotowy jest projekt ustawy regulującej kwestie kwalifikacji dla osób prowadzących gleboznawczą klasyfikację gruntów
  • Od 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich ubiega się u kolejnych ministrów rolnictwa
  •  W 2016 r. Minister Rolnictwa przyznał rację RPO, że konieczna jest odpowiednia nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego
  • Do zapowiadanej zmiany jednak nie doszło - upoważnienia dla klasyfikatorów wciąż wydają starostowie, bez ustawowych kryteriów takiego wyboru

W niezwykle obszernej odpowiedzi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski nie tylko podziela pogląd RPO, że uregulowanie kwalifikacji gleboznawców jest sprawą ważną. Przedstawia też rys historyczny problemu, od lat 50. XX wieku poczynając.

Jak od lat przypominają kolejni Rzecznicy Praw Obywatelskich, prawidłowe określanie klasyfikacji gruntów ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia konsekwencji zawarcia określonych danych w ewidencji gruntów. Jest ona bowiem urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych.

Minister Ardanowski w najnowszym piśmie zapewnia, że podjął już odpowiednie działania zmierzające do podjęcia prac legislacyjnych w zakresie uregulowania wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Wcześniej nie było to możliwe, co minister szczegółowo tłumaczy:

  • Już w 2016 r. jego resort przekazał Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa  do zaopiniowania projekt zmiany Prawa geodezyjnego z 1989 r. Ten odpowiedział, że sprawą też się interesuje i trzeba będzie podjąć wspólne prace. Powstał więc zespół doradczy, a sprawami geodetów zajął się podzespół. W styczniu 2018 r. zmienił się jednak podział zadań w rządzie i sprawy geodezji i kartografii z resortu infrastruktury i budownictwa trafiły do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To jemu Minister Rolnictwa przekazał więc kolejne ponaglenie w tej sprawie od Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Po pól roku – i w dwa lata od inicjatywy Ministra Rolnictwa - Minister Inwestycji i Rozwoju uznał jednak, że sprawy gleboznawców nie nadają się do załatwienia w Prawie geodezyjnym i że problem powinien rozwiązać sam Minister Rolnictwa przygotowując odpowiedni projekt.
  • Minister Rolnictwa się z tym stanowiskiem nie zgodził – przez kolejny rok trwały więc uzgodnienia i w końcu Komitet Stały Rady Ministrów zaproponował Ministrowi Rolnictwa, by przygotował własny projekt prawa geodezyjnego, z uwzględnieniem problemu gleboznawców.
  • I Minister to zrobił – 27 maja 2020 r. przesłał RPO swój projekt (w załączeniu).

IV.7007.50.2014

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-29 15:34:10
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa