Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trzeba uregulować, kto może być gleboznawcą – Minister Rolnictwa przyznaje rację RPO

Data:
Tagi: prawo rolne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedział na wystąpienie RPO dotyczące konieczności uregulowania w ustawie kwestii niezbędnych kwalifikacji, które powinny posiadać osoby przeprowadzające gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz jej kontrolę. Szef resortu wskazał, że obecnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).

Rzecznik zajął się tą sprawą już w 2009 r. Problem dotyczy braku prawidłowych regulacji określających uprawnienia do wykonywania klasyfikacji gleboznawczej. Przez długi czas (do 2012r.) obowiązywało rozporządzenie z 1956 r., utrzymane w mocy przez przepisy przejściowe do Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Już wtedy Rzecznik wskazywał, że brakuje ustawowego upoważnienia do regulowania kwestii dostępu do wykonywania zawodu klasyfikatora.

W 2012r. zostało wydane nowe rozporządzenie, które w omawianym zakresie spowodowało utratę mocy obowiązującej rozporządzenia z 1956r. Mimo to, nadal - na poziomie ustawy - nie zostały wprowadzone jakiekolwiek wytyczne co do kwalifikacji, jakie spełniać musi osoba wykonująca czynności klasyfikatora. Natomiast w samym rozporządzeniu mowa jedynie o tym, że czynności klasyfikacyjne wykonuje „osoba upoważniona przez starostę”. W istocie może to być więc dowolna osoba, bo nie określono żadnych kryteriów tego wyboru. Tymczasem sama ustawa nakazuje, aby sposób i tryb przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów był określony w taki sposób, aby zapewniał jej prawidłowe i merytoryczne wykonanie.

W ocenie Rzecznika, skoro klasyfikację gleboznawczą może wykonywać jedynie osoba, która zapewnia prawidłowy poziom merytoryczny dokonywanych czynności, to status prawny zawodu „klasyfikatora” powinien być uregulowany na poziomie ustawy. Co ciekawe, choć do tej pory adresaci wystąpień RPO zgadzali się w tej sprawie z Rzecznikiem, to nie udało się przeprowadzić odpowiedniej nowelizacji przepisów. Teraz istnieje nadzieja, że sprawa doczeka się w końcu rozwiązania zgodnego ze standardami konstytucyjnymi.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa