Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Wojewoda Mazowiecki nadal nie poinformował RPO o działaniach podjętych w placówkach w Starym Goździe i Warszawie

Data:
  • Od 6 kwietnia Rzecznik nie otrzymał informacji na temat działań podjętych przez wojeowdę w ZOL w Nowym Goździe oraz w placówce przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie
  • W obu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Brakuje personelu do opieki nad pacjentami

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z prośbą o udzielenie informacji na temat działań podjętych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Jaśmin w Nowym Goździe oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie. Od 6 kwietnia br., mimo kolejnego ponaglenia, informacje na ten temat nie wpłynęły do Biura RPO.

Tymczasem sytuacja w obu placówkach jest niezwykle trudna. Jak wynikało z informacji przekazanych przez dyrekcję placówki w Starym Goździe, pozytywne wyniki testu na koronawirusa potwierdzono u 23 pacjentów i 6 członków personelu. 87 pacjentów i 14 pracowników zostało objętych kwarantanną. Pacjentami nieprzerwanie od 12 dni opiekowali się jeden lekarz, dwie  pielęgniarki i trzech opiekunów. W przypadku warszawskiej placówki przy ul. Bobrowieckiej początkowe wyniki testów wskazywały, że zakażonych było 17 pacjentów oraz 1 pracownik. W piśmie do RPO z 7 kwietnia prezeska Fundacji Nowe Horyzonty, która prowadzi placówkę wskazywała, że w Zakładzie pracowały nieprzerwanie tylko dwie pielęgniarki, dla których nie można było znaleźć zastępstwa.

 - Dyrekcja Zakładu w Nowym Goździe apeluje o pomoc w odizolowaniu chorych i przewiezienie ich na kwarantannę. Personel medyczny warszawskiej placówki opuścił miejsce pracy, narażając zagrożone już życie i zdrowie mieszkańców, o czym zawiadomił Pan prokuraturę – zauważył Adam Bodnar.

W tej sytuacji Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o informacje:

  • czy w związku z aktualną sytuacją w placówkach, możliwe jest ich wsparcie przez Wojewodę? Jeśli tak, to w jakim zakresie?
  • czy władze tego typu placówek działających na terenie województwa mazowieckiego, mają świadomość co do możliwości ich wsparcia przez Wojewodę w dobie koronawirusa?
  • czy dyrektorzy wskazanych placówek zwracali się do Wojewody z prośbą o pomoc?
  • czy Wojewoda udzielił placówkom pomocy w aktualnej sytuacji, a jeśli tak to na czym ona polegała?

KMP.071.4.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski