Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Mazowiecki NFZ o placówkach leczniczych, gdzie potwierdzono przypadki zarażeń

Data:
  • Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się sytuacją tylko tych placówek, które mają z nim podpisaną umowę
  • Wprowadzono przepisy mające na celu utrzymanie ich płynności finansowej
  • W ZOL Jaśmin w Starym Goździe ok. 1/3 pacjentów i 8 pracowników jest zarażonych koronawirusem

Michał Dzięgielewski, p.o. Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 6 kwietnia 2020 r w sprawie sytuacji w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Jaśmin w Starym Goździe oraz Zakładzie Opieki i Rehabilitacji Akademickiego Centrum Medycznego w Warszawie. W zawiązku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Takie miejsca na co dzień wizytuje KMPT. Sprawdza wówczas czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur. W związku z epidemią koronawirusa sytuacja pacjentów takich placówek  wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przebywają tam osoby z najbardziej narażonych na zakażenie grup – m.in. osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

NFZ podał, że tylko jedna ze wskazanych przez KMPT placówek -  Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Goździe Starym jest związana umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Mazowieckim OW NFZ. Choć jest to placówka zarejestrowana na 100 miejsc, to umowa z NFZ dotyczy tylko 43. - Oznacza to, że ponad 50 pensjonariuszy może przebywać w tym zakładzie opiekuńczym na podstawie umów cywilno-prawnych na zasadach komercyjnych – podkreślił Dzięgielwski.

Informacja o pozytywnych wynikach testów na COVID-19 u ok. 1/3 pacjentów oraz 8 pracowników przebywających w zakładzie w Starym Goździe dotarła do NFZ 3 kwietnia. Władze placówki miały o tej sytuacji poinformować także PSSE w Białobrzegach, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodę Mazowieckiego, Starostę Powiatu Białobrzeskiego. NFZ dodatkowo poinformował o tym fakcie Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 - Odnośnie możliwości wsparcia zakładu w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, ale również innych podmiotów leczniczych, w których zidentyfikowano obecność COVID-19, uprzejmie informuję, że MOW NFZ podejmuje działania w ramach kompetencji określonych w przepisach prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów – wskazał p.o. dyrektor.

Poinformował, że na stronach oddziału systematyczne umieszczane są bieżące komunikaty zawierające wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Sukcesywnie do podmiotów leczniczych przesyłane są informacje oraz stanowiska Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Mazowieckiego.

W marcu i kwietniu wydane zostały rozporządzenia i zarządzenia umożliwiające przyspieszone sposoby rozliczeń zawartych umów, mające na celu utrzymanie płynności finansowej placówek. Zmiany te zostały wdrożone w życie.

- Pragnę zapewnić, że Mazowiecki OW NFZ pozostając w kontakcie ze świadczeniodawcami oraz działając w ramach obowiązujących przepisów prawa, dokłada wszelkich starań mających na celu możliwie jak największe wsparcie placówek udzielających świadczeń w tak trudnym czasie, jak również zabezpieczenie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego – zadeklarował Michał Dzięgielewski.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-09 14:37:05
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-20 17:55:30
Operator: Łukasz Starzewski