Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Polska Federacja Szpitali prosi GIS o wytyczne co do „odmrażania” działalności szpitali

Data:
  • Polska Federacji Szpitali apeluje do Głównego Inspektora Sanitarnego o spójne wytyczne postępowania na etapie „odmrażania” działalności szpitali w ramach zagrożenia pandemią COVID-19
  • Dyrektorzy szpitali stykają się bowiem z rekomendacjami  i wytycznymi, które nie są spójne nawet z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej.
  • RPO Adam Bodnar prosi Jarosława Pinkasa o stanowisko wobec postulatów zgłaszanych  Federacji

W wystąpieniu PFS do GIS z 6 kwietnia 2020 r. wskazano, że zarządzający polskimi szpitalami dyrektorzy zgłaszają się do Federacji z postulatami opracowania spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

Ich zdaniem pojawiają się jednak informacje i wytyczne z różnych źródeł, w tym także pochodzące od konsultantów poszczególnych specjalizacji lekarskich oraz towarzystw naukowych. Z informacji zgłaszanych do Federacji wynika, że dyrektorzy odpowiedzialni za całokształt działalności podmiotu leczniczego napotykają rekomendacje i wytyczne, które nie dość, że często nie są ze sobą spójne, to także w niektórych obszarach  są niespójne z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlatego Federacja wnioskuje by GIS opracował mechanizm, który zapewni aktualność i spójność zaleceń i wytycznych przedstawicieli poszczególnych specjalizacji lekarskich, w tym szczególnie konsultantów krajowych.  Chodzi o to, aby stały się one wykładnią dla dyrektorów podmiotów leczniczych oraz dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stosowanie się do wytycznych, np. w obszarze stosowania konkretnego rodzaju środków ochrony osobistej personelu, czy określonego schematu testowania lub badania pacjentów, ma także konsekwencje finansowe zarówno dla szpitali, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia. 

V.7011.19.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-12 15:02:47
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski