Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus i alimenty natychmiastowe. RPO popiera postulaty Rzecznika Praw Dziecka

Data:
  • RPO przypomina Ministrowi Sprawiedliwości, że sytuację wielu rodzin po rozstaniu ułatwiłaby instytucja alimentów natychmiastowych, takich, o które nie trzeba walczyć w sądzie, bo są wyliczane automatycznie, na podstawie wskaźników gospodarczych
  • W momencie, gdy ludzie tracą źródła utrzymania, ten mechanizm pomógłby w wielu przypadkach.
  • Resort sprawiedliwości zajmował się już tym pomysłem, ale do tej pory nie został on wdrożony w życie.

- Zdaję sobie sprawę, że w obecnym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się bardzo licznymi sprawami i projektami, co pozwala ze zrozumieniem przyjąć brak szybkiej odpowiedzi na wszystkie wpływy. W mojej ocenie sytuacja dzieci i rodziny, ich praw, ich sytuacji finansowej i życiowej, jest jednak na tyle istotna, zwłaszcza w czasie przymusowego ograniczenia aktywności społeczeństwa, że uznaję za zasadne ponownie zwrócić się o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, mających na celu nie tylko rozwiązanie problemu alimentów oraz kontaktów, ale również umożliwienie sądom powszechnym szybkiej i doraźnej reakcji, dzięki umieszczeniu tych spraw w katalogu spraw pilnych – pisze Adam Bodnar do Zbigniewa Ziobry.

W ostatnich dniach Rzecznik Praw Dziecka poinformował na swojej stronie internetowej (informacja z 24 kwietnia 2020 r.), że przygotował projekt stosownej nowelizacji przepisów, powracający do idei tzw. alimentów natychmiastowych. Wprawdzie nie jest mi znana treść proponowanych przepisów, jednak z informacji na stronie RPD wnioskuję, że jest ona zbliżona do przepisów proponowanych w trakcie zeszłej kadencji parlamentu, które wówczas popierałem, a które ostatecznie nie zostały uchwalone.

W związku z tym RPO apeluje do ministra Ziobry o jak najszybsze skierowanie projektu przepisów w tym przedmiocie do prac legislacyjnych rządu. Popiera także pomysł wprowadzenia stosownych przepisów do kolejnej nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Przypomina tez o swoim wystąpieniu w sprawie alimentów z 1 kwietnia – apelował w nim o ponowne rozważenie i szybkie wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji tablic alimentacyjnych, czyli instytucji podobnej do alimentów natychmiastowych. Rozwiązanie takie – właśnie w sytuacji epidemii czy innej klęski żywiołowej – pozwoliłoby na szybką reakcję właściwego ministra i zmianę wysokości podstawowych alimentów w skali kraju drogą zmiany rozporządzenia (czy załącznika do rozporządzenia).

IV.510.9.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski