Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Konferencja antysmogowa. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego o możliwych działaniach na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce

Data:
,
Tagi: kalendarium

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje spotkanie konsultacyjne poświęcone problemowi zanieczyszczenia powietrza.

Spotkanie ma pozwolić na przedyskutowanie zagadnień związanych z coraz bardziej obecnym w świadomości Polaków problemem występowania smogu. W szczególności chodzi o odpowiedzi na pytania:

  1. czy istniejący system monitoringu jakości powietrza (w tym jego zakres terytorialny) zapewnia mieszkańcom wystarczający poziom informacji o zagrożeniach?
  2. jakie wynikające z obowiązującego prawa środki służące przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza są adekwatne do istniejących zagrożeń, a jeżeli nie, to o jakie elementy należałoby je uzupełnić?
  3. czy jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować efektywne działania na rzecz poprawy jakości powietrza?
  4. jakie są główne bariery (społeczne, ekonomiczne) w likwidacji problemu niskiej emisji i czy państwo podejmuje efektywne działania na rzecz ich eliminacji?
  5. czy obywatele dysponują skutecznymi środkami, pozwalającymi na domaganie się od władz publicznych podjęcia przewidzianych prawem działań na rzecz poprawy jakości powietrza?

W związku z zapowiadanymi przez Radę Ministrów kompleksowymi pracami w zakresie przeciwdziałania problemowi smogu, RPO planuje ponownie przedstawić właściwym władzom wynikające ze skarg obywateli problemy. Wystąpienie w tej sprawie chciałby jednak poprzedzić rozmową z osobami zaangażowanymi w walkę o poprawę jakości powietrza, których niesłabnąca aktywność stanowi jedno z głównych źródeł aktywizacji działań władz publicznych w omawianej materii.

Od początku kadencji Adama Bodnara jako Rzecznik Praw Obywatelskich stara się on poświęcać dużą uwagę zagadnieniom związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska. W ciągu półtora roku pracy w kierowanych do organów władzy publicznej wystąpieniach podnosiłem m.in. kwestie związane z ochroną przed nadmierną emisją hałasu, uciążliwościami zapachowymi, szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również z zanieczyszczeniem powietrza. RPO rozważa podjęcie wszelkich działań w zakresie jego kompetencji, także m.in. przystępowania do postępowań indywidualnych osób.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także