Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?

Data:

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w sprawie braku przepisów regulujących przeciwdziałanie immisjom uciążliwych zapachów Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, przy udziale przedstawicieli GIOŚ, prowadzone są prace nad opracowaniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

W pierwszym etapie opracowano Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 

Zebrano w nim przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej.

Zidentyfikowano także źródła emisji substancji zapachowoczynnych oraz działania zaradcze dla głównych form działalności uciążliwych zapachowo, w tym przede wszystkim obiektów gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz obiektów hodowlanych.

Kodeks jest dostępny na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/srodowisko/uciazliwosc-zapachowa/.

Powstała też ekspertyza z listą substancji i związków chemicznych, które są przyczyną najbardziej odczuwanych uciążliwości zapachowych. Jej wyniki są analizowane pod kątem możliwości wykorzystania ich w trzecim etapie prac, tj. w przygotowaniu projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje na informacje z Ministerstwa Środowiska w sprawie harmonogramu prac legislacyjnych, w szczególności dotyczące przewidywanego terminu przygotowania projektu ustawy.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także