Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Wenecka przyjęła opinię nt. nowej ustawy o TK

Data:

Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat uchwalonej w lipcu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Według Komisji Weneckiej ustawa "nie spełnia dwóch podstawowych standardów równowagi władzy: niezależności sądownictwa i pozycji TK jako definitywnego arbitra w kwestiach konstytucyjnych".

Komisja przyznała w wydanym oświadczeniu, że w nowej ustawie dokonano "pewnych poprawek" po tym, jak w marcu wydała ona swą pierwszą opinię na temat grudniowej noweli ustawy o TK.

Wśród tych poprawek wymieniono "zmniejszenie większości wymaganej do wydania orzeczenia z dwóch trzecich do zwykłej większości", a także brak przepisu "o wszczęciu postanowień dyscyplinarnych wobec sędziów przez prezydenta Polski i ministra sprawiedliwości".

Jednakże - podkreślono w nocie informującej o treści opinii - "te i inne poprawki są zbyt ograniczone", ponieważ "inne postanowienia przyjętej ustawy mogą znacznie opóźnić i utrudnić pracę Trybunału, sprawić, że będzie ona nieefektywna, a także podważyć jego niezawisłość poprzez stosowanie nadmiernej legislacyjnej i wykonawczej kontroli nad jego funkcjonowaniem".

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-10-14 15:42:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-12 18:42:26
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk