Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile osób może być na weselu 18 maja? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają osobnej regulacji dotyczącej organizacji wesel, dlatego powinny one być traktowane tak samo jak inne imprezy i spotkania.

Organizacja imprez jest co do zasady zakazana, za wyjątkiem imprez i spotkań do 5 osób, odbywających się w miejscu zamieszkania organizatora. Do powyższego limitu uczestników nie wlicza się organizatora oraz jego domowników (osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), a także osób zaszczepionych na covid-19.

Podstawa prawna

§28 ust. 11 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. p).oz. 2316 z późn. zm.

Stan prawny na dzień 15.01.2021

Pani organizuje ślub w maju tego roku. Dzwoniła na infolinię z pytaniem, ile osób może być na weselu 18 maja 2021 r.?

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie należy odwołać się do regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

W obecnym stanie prawnym, generalnie zakazane jest organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach i imprezach niezależnie od ich rodzaju. Od tej zasady istnieje jednak szereg specyficznych wyjątków, do których należą m.in. spotkania służbowe czy zawodowe oraz imprezy rodzinne ograniczone do limitu 5 osób.

Wesela nie zostały objęte żadnym z przewidzianych w rozporządzeniu wyjątków od ogólnego zakazu imprez. Oznacza to, że ich organizacja i uczestniczenie w nich jest dozwolone jedynie w przypadku, w którym taka impreza zorganizowana byłaby z uwzględnieniem zasad określonych w §  26 ust. 11 pkt 2 rozp.RM. Zgodnie z tym przepisem, w tego typu imprezie weselnej mogłoby uczestniczyć nie więcej niż 5 osób, przy czym do tego limitu nie wlicza się organizatora, jego domowników, oraz osób zaszczepionych na COVID-19.

Należy podkreślić, iż przy planowaniu imprez z wyprzedzeniem należy przede wszystkim pamiętać, że sytuacja prawna związana z przeciwdziałaniem pandemii cały czas się zmienia (tak jak zmienia się sytuacja epidemiczna w naszym kraju). Dlatego też przydatne może okazać się stałe monitorowanie przepisów prawa oraz ostrożność w lokowaniu środków pieniężnych czy zawieraniu umów dotyczących przyszłych wydarzeń.

Stan prawny na dzień: 19.04.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk