Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy można wynająć lokal na przyjęcie komunijne, żeby mogło się spotkać więcej niż 5 osób? – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Zawoniła pani, której dziecko na początku maja 2021 r. ma komunię. Pani zna obecne zasady sanitarne, zgodnie z którymi w przyjęciu domowym może wziąć udział 5 osób w domu gospodarza. Pani pyta jednak, czy może wynająć większy lokal, gdzie byłoby więcej miejsca, bo u niej w domu jest ciasno.

Niestety, w obecnej chwili nie ma takiej możliwości. Należy podkreślić, że obecnie obowiązuje zakaz organizowania przyjęć okolicznościowych takich jak m.in. przyjęcia komunijne.

Szczegółowe regulacje prawne w tej kwestii zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), zwanym dalej „rozp.RM”. Zgodnie z § 26 ust. 11 rozp.RM, do odwołania zakazuje się organizowania i udziału m.in. w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

  • spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych,
  • imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie (do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących).

Do limitu osób, o którym mowa powyżej nie wlicza się także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ponadto warto zaznaczyć, że do dnia 25 kwietnia 2021 r. obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie (§ 9 ust. 10 rozp.RM).

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter sytuacji pandemicznej, należy na bieżąco śledzić obowiązujące zasady i obostrzenia sanitarne oraz zmieniające się w tym zakresie przepisy prawne.

Stan prawny na 19.04.2021 r. 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk