Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jaki jest limit na imprezę w domu dwupoziomowym? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pani pyta o maksymalną liczbę dopuszczalną na dwóch imprezach w dwupoziomowym domu (jedna impreza na parterze, druga - na piętrze).

Do 28 marca 2021 r. w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób - do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Dlatego w całym domu liczba gości nie może przekroczyć 5 osób – nie wliczając domowników. Nie ma znaczenia, czy imprezy zostaną podzielone na dwa piętra, chyba że na każdym piętrze znajduje się oddzielnie wyodrębniony lokal mieszkalny.

Ponadto zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 14 lutego 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy.

Stan prawny na 22 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk