Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ile osób może uczestniczyć w uroczystości ślubnej w USC? – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Z tym pytaniem zadzwoniła pani z urzędu stanu cywilnego (USC): jaki jest limit osób uczestniczących w uroczystości ślubnej w sali ślubów.

Odpowiedź: w ślubie cywilnym może teraz uczestniczyć 6 osób , które nie są zaszczepione (tj. urzędnik stanu cywilnego oraz 5 uczestników ślubu), i dowolna liczba osób zaszczepionych.

Jako uroczystość świecka, ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego podlega ogólnym przepisom wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do odwołania zakazuje się organizowania i udziału w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem m.in. imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu osób nie wlicza się organizatora oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących lub gospodarujących, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Wydaje się, że w przypadku ślubu cywilnego wymóg organizacji imprezy w budynku wskazanym jako miejsce pobytu zostanie spełniony poprzez przeprowadzenie uroczystości w budynku urzędu stanu cywilnego. Prawodawca nie doprecyzował w rozporządzeniu definicji „pobytu”, nie posłużył się również znanymi regulacji ewidencyjnej pojęciami pobytu stałego i czasowego. Zasadne jest zatem założenie, że chodzi tu o „pobyt” w definicji słownikowej, czyli miejsce fizycznej obecności danej osoby.

Można zatem podsumować, że w ślubie cywilnym może uczestniczyć 6 osób (tj. urzędnik stanu cywilnego oraz 5 uczestników ślubu), które nie są zaszczepione i dowolna liczba osób zaszczepionych.

Zaleca się uważne monitorowanie stanu prawnego, a w przypadku wątpliwości co do sposobu bezpiecznej organizacji planowanego zgromadzenia, wystąpienie z pytaniem do lokalnego sanepidu. Warto również sprawdzać informacje zamieszczane na stronach internetowych urzędów stanu cywilnego, dotyczących organizacji uroczystości ślubnych w danym urzędzie. Należy przy tym zwracać uwagę, czy podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu.

Przykładowe strony USC z informacjami na temat ograniczeń w uroczystościach ślubnych:

Stan prawny 26.04.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk