Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych – 1 października: Powiedz NIE dyskryminacji ze względu na wiek

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o przeciwstawienie się wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek i odrzucenie negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych. Wzywa do systemowych działań właściwie zabezpieczających prawa człowieka osób starszych i umożliwiających budowanie społeczeństwa otwartego dla wszystkich grup wiekowych.

Chociaż mówi się, że osoby starsze cieszą się szczególnym szacunkiem, w rzeczywistości często są ograniczone w dostępie do zatrudnienia, kredytów, świadczeń zdrowotnych, czy innych podstawowych usług. Dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) często krzyżuje się z innymi formami dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa, niepełnosprawność, co intensyfikuje efekty doświadczanych przejawów nierównego traktowania i marginalizowania osób starszych.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-09-30 15:59:46
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk