Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Obywatelski Parlament Seniorów

Data:
Tagi: wydarzenie

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich byli obecni w Sejmie podczas inauguracyjnego posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS), który ma stanowić nową formułę dialogu społecznego. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. W posiedzeniu OPS wzięli udział przedstawiciele m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminnych rad seniorów.

Uczestnicy obrad dyskutowali m.in. o sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych, działalności gminnych rad seniorów, a także o roli struktur regionalnych w procesie integracji środowiska senioralnego.

Celem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych w Polsce oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek. To także okazja do promowania aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów oraz solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2015-10-01 15:33:22
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk