Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Europejscy prawnicy z MEDEL wyrażają solidarności z polskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Data:
  • Europejskie stowarzyszenie zawodowe sędziów i prokuratorów MEDEL wydało oświadczenie w sprawie opinii rzecznika generalnego RSUE Jewgienija Tanczewa w sprawach C-487/19 i C-508/19 (pytań prejudycjalnych złożonych przez polski Sąd Najwyższy) oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Bodnara jako polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym zadecydował podporządkowany politycznie polski Trybunał Konstytucyjny.
  • MEDEL wyraża pełne poparcie i solidarność z Adamem Bodnarem i honoruje go jako wybitnego obrońcę praw człowieka.

MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés; franc. Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności) zrzeszae prawników z krajów takich jak: Niemcy, Belgia, Cypr, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Portugalia, Czechy, Rumunia, Serbia, Turcja, Mołdawia, Bułgaria, Czarnogóra oraz Polska

Oświadczenie z 17 kwietnia 2021 r. dotyczy opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Tanczewa w sprawach C-487/19 i C-508/19 (pytań prejudycjalnych złożonych przez polski Sąd Najwyższy) oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Bodnara jako polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, o czym zadecydował podporządkowany politycznie polski Trybunał Konstytucyjny.

W sprawie stanowiska rzecznika Tanczewa MEDEL zauważa, że podzielił on argumenty polskiego RPO Adama Bodnara. To jeden z wielu przykładów szerokiej działalności Adama Bodnara w obronie praw podstawowych i praworządności. Dlatego niestety stał się on celem polskich władz, co doprowadziło do „wyroku” wydanego przez Trybunał Konstytucyjny z 15 kwietnia 2021 r. w wyniku którego za 3 miesiące wymuszona zostanie dymisja RPO.

MEDEL niniejszym wyraża pełne poparcie i solidarność z Adamem Bodnarem i honoruje go jako wybitnego obrońcę praw człowieka.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz