List otwarty aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

My, niżej podpisani aplikanci adwokaccy Krakowskiej Izby Adwokackiej, wyrażamy głębokie zaniepokojenie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2021 r., w którym za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uznane zostało pełnienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego obowiązków po upływie kadencji w przypadku braku wybrania jego następcy.

List tej treści został podpisany przez 31 aplikantów KIA, w tym przez wszystkich członków samorządu aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej. i przekazany RPO

- Pomijając daleko idące wątpliwości co do umocowania osób wydających wyrok, a tym samym jego skuteczność prawną, przedmiotowy wyrok niesie ze sobą realne ryzyko pozbawienia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej możliwości korzystania z ich konstytucyjnego prawa do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej, wynikającego z art. 80 Konstytucji – piszą aplikanci.

Przedmiotowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stoi w sprzeczności z art. 2 Konstytucji, zgodnie z którym „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. W przypadku braku powołania przez parlament Rzecznika Praw Obywatelskich, z chwilą wejścia w życie omawianego orzeczenia, obywatele Polski żyć będą w rzeczywistości pozbawionej konstytucyjnego i niezależnego organu, chroniącego ich przed nadużyciami ze strony przedstawicieli władzy publicznej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2021-04-23 12:44:27
Osoba udostępniająca: AnetaKosz