Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Podziękowania dla Adama Bodnara od sędziów europejskich

Data:
Tagi: kalendarium

Grupa sędziów Sądu UE i Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z Pierwszym Rzecznikiem Generalnym TSUE wyraziła uznanie dla działań dr. hab. Adama Bodnara opodejmowanych w ramach funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Sędziowie przekazali pisemne podziękowania podkreślając rolę, jaką odegrał RPO wspierając obywateli w walce o ich prawa i wolności.

Pełna treść listu:

Szanowny Panie Rzeczniku,
Prosimy o przyjęcie wyrazów uznania i podziękowań za Pana pracę w ramach sprawowania funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pańska postawa, zaangażowanie i aktywność w wykonywaniu zadań powierzonych Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie tylko zasługują na najwyższy szacunek, ale stanowią przykład tego, jak należy stać na straży wolności i praw obywatelskich. Ma to szczególne znaczenie w czasach nasilonych zagrożeń dla tych wolności i praw, gdy Pańska interwencja była znaczącym wsparciem dla obywateli.

Chcielibyśmy także przekazać podziękowania i gratulacje dla wszystkich Pana współpracowników wspierających Pana pracę podczas całej kadencji.

Przekazujemy również najlepsze życzenia na przyszłość i liczymy na to, że uda się Panu kontynuować pracę związaną z ochroną praw i wolności obywatelskich.

Mamy także nadzieję, że standardy, które Pan ustanowił będą respektowane przez Pana następców.

Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE
Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE
Krystyna Kowalik-Bańczyk, Sędzia Sądu UE
Nina Półtorak, Sędzia Sądu UE

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk