Zawartość

Dostęp do informacji publicznej przez osobę małoletnią

Data: 
2016-10-17
Położenie: 
  • Zielona Góra
    Polska
słowa kluczowe: 

Sprawa pana Tymona z Zielonej Góry (w toku):

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie wskazując, że małoletni ma prawo wnioskować o udostępnienie mu informacji publicznej.

Stan faktyczny:

pan Tymon, osoba 15-letnia, złożył wniosek do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) o udostępnienie informacji publicznej w postaci skanu umowy zawartej z Agorą S.A. o wydzierżawienie domen poland.pl i polska.pl. W odpowiedzi został wezwany do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia. Wobec odmowy złożenia oświadczenia, Dyrektor NASK nie udostępnił informacji ani nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia. Postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. WSA w Warszawie odrzucił skargę pana Tymona na bezczynność NASK wskazując, że nie posiada on zdolności procesowej, ponieważ nie ma prawa samodzielnie wnioskować o dostęp do informacji publicznej. Skargi kasacyjne zostały złożone przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, pana Tymona, RPD i RPO.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Stan sprawy:

postępowanie przed NSA (sygn. I OSK 2500/16) – sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia niejawnego (ok. pół roku od daty wpływu tj. od 17.10.2016)

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy szerszego zagadnienia dostępu osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych do informacji publicznej oraz fotokopii aktów stanu cywilnego. Analiza tych zagadnień wpływa na zdolność do czynności prawnych osoby nieletniej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Stanowisko WSA stanowi nieuzasadnione ograniczenie prawa do samodzielnego uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 ust. 1 Konstytucji oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Skąd RPO wie o sprawie?

Skarga obywatela

Argumenty prawne RPO:

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

VII.6060.44.2015

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-15 14:45:22
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-30 11:10:08 Dostęp do informacji publicznej przez osobę małoletnią M@riuszM@slowiecki