Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa pana Tymona. Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez NASK młodemu obywatelowi

Data:

Pan Tymon zwrócił się do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) o udostępnienie informacji publicznej na temat zasad, na jakich spółka Agora wydzierżawiła domeny internetowe polska.pl oraz poland.pl. NASK odmawia, bo uważa, że informację publiczną można udostępnić tylko obywatelowi, który skończył 18 lat.

NASK jest instytutem badawczym, który jednocześnie pełni funkcje rejestru domen w Polsce – decyduje więc, kto może korzystać z nazw internetowych kończących się na „.pl”. Dlatego pan Tymon chciał się dowiedzieć, na jakich zasadach domeny polska.pl oraz poland.pl zostały przekazane prywatnej firmie.

NASK uznał, że może odpowiedzieć tylko wtedy, jeśli pan Tymon udowodni, że skończył już 18 lat. Zdaniem urzędników NASK tylko osoby pełnoletnie mogą występować o udostępnienie informacji publicznej. Pan Tymon odmówił – wyjaśnił NASK, że prawo do informacji publicznej, które gwarantuje obywatelom konstytucja, nie może być w taki sposób ograniczane. Nie ma o tym mowy w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

NASK informacji jednak nie udostępnił, dlatego pan Tymon skierował – zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej  - skargę na bezczynność NASK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

NASK wniósł o odrzucenie skargi, ponieważ skarżący obywatel nie jest pełnoletni, a nie miał przedstawiciela ustawowego.

Do tej sprawy przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO podkreśla w piśmie procesowym, że stanowisko Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej prowadzi do ograniczenia konstytucyjnego prawa do informacji publicznej.

Konstytucja bowiem w art. 61 ust. 1 stanowi, że prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej „przysługuje obywatelom”. Ustawa o dostępie do informacji, będąca uszczegółowieniem konstytucyjnego uprawnienia, wskazuje w art. 2 ust. 1, iż „każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej”. Z tych uregulowań w żadnej mierze nie wynika, jakoby z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej mogły występować wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

Rzecznik przypomina, że ze względu na  konstytucyjną genezę prawa obywateli do informacji sama procedura złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest odformalizowana, a wniosek, wobec braku szczegółowych wymogów, może przybrać każdą formę.

Do sprawy przyłączył się także Rzecznik Praw Dziecka, a udział zgłosiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP