Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Debata „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” pod Patronatem Honorowym RPO

Data:

Debata „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. O potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia” to wspólna inicjatywa Fundacji im. Stefana Batorego i Forum Związków Zawodowych (4 lipca 2016 r., godz. 11:00, siedziba Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie). 
W Polsce do tej pory nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca osoby, które w interesie publicznym ujawniają nadużycia w miejscu pracy. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich m.in. w liście do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwracał już uwagę na niewystarczające gwarancje prawne uniemożliwiające pracownikom bezpieczne raportowanie nadużyć. Postulat uregulowania problemu whistleblowing-u zgłosił publicznie Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.   

Więcej szczegółów na temat debaty w zaproszeniu.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk