Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co zamiast refundacji in vitro? Minister Zdrowia informuje RPO

Data:
Tagi: in vitro

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje kwestia zaprzestania finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego z budżetu państwa. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia w miejsce programu leczenia niepłodności powołany ma zostać cel operacyjny i polityka zdrowotna, za których przygotowanie odpowiedzialny jest Zespół do spraw projektu programu z zakresu zdrowia prokreacyjnego powołany przez Ministra Zdrowia. W wystąpieniu z 18 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa resortu o wskazanie założeń przygotowywanych projektów działań.

W odpowiedzi z dnia 17 sierpnia 2016 r. Ministerstwo przekazało wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia. Wśród nich znajduje się m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej w społeczeństwie dotyczącej czynników wpływających na zdrowie prokreacyjne, uwzględnienie przedmiotowej problematyki w programach nauczania przyszłych lekarzy, a także finansowanie badań dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Ponadto w odpowiedzi wskazano, że obecnie procedowany jest projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016-2017”, który obejmuje utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, szkolenie i edukację w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, diagnostykę przyczyn niepłodności, a także utworzenie Banku Tkanek Germinalnych. Program ten uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk