Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Leczenie niepłodności - odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta

Data:
Tagi: in vitro

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zakończenia finansowanego ze środków publicznych programu zdrowotnego „Program - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016”,  Rzecznik Praw Pacjenta poinformowała o skali zapytań kierowanych w tej sprawie do Biura RPP. Krystyna Kozłowska wskazała także, że nie oceniała potrzeby ani wprowadzenia, ani zasadności zakończenia wskazanego programu zdrowotnego, bowiem do jej zadań należy dbałość o przestrzeganie praw pacjenta wynikających  ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zapowiedziała także, że będzie analizowała zgłoszenia pacjentów po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych i podejmowała działania we wszystkich przypadkach, gdy będzie dochodziło do naruszenia praw pacjenta. 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk