Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o Programie Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego

Data:
Tagi: in vitro

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”, Prezes AOTMiT poinformował o zadaniach Agencji, a następnie wskazał, że nie są mu znane przyczyny zaprzestania realizacji programu finansowania in vitro ze środków publicznych w latach 2013-2016. Przedstawił również procedurę opiniowania projektów programów, odnosząc się do krótkich terminów wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia na wydanie opinii. W sprawie oceny przesłanego przez Ministra Zdrowia „Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” wskazał, że projekt ten nie przewiduje prowadzenia działań terapeutycznych. Podkreślił, że interwencje przewidziane w projekcie dotyczą szeroko pojętej diagnostyki i edukacji, która ma potwierdzenie w dowodach naukowych na ich skuteczność. Dodał również, że zaproponowany program ochrony zdrowia nie jest substytutem powadzonego wcześniej programu in vitro, ponieważ dotyczy zupełnie innego poziomu interwencji (diagnoza v. leczenie), skierowanego do odmiennej populacji. Prezes AOTMiT wyraźnie potwierdził też, że pozytywna ocena tego nowego programu nie podważa opinii wydawanych wcześniej dotyczących leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, a finansowanie obu programów nie wyklucza się, chociaż decyzja w tym zakresie należy do Ministra Zdrowia.  

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk