Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stenogram z debaty "Facebook – mowa nienawiści – wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości?" 18 listopada 2016 r.

Data:

Debata udowodniła, że problem istnieje. I nie jest to problem tylko jednej czy tylko drugiej opcji ideowej.

Będzie ona podstawa do wypracowania stanowiska RPO w sprawie.

– Może to jest kwestia do uregulowania w polskim prawie, ale może czas uregulować to na poziomie prawa europejskiego. Przykład sprawy Google-Spain pokazał, że debata z konkretnego kraju członkowskiego doprowadziła do wyroku Trybunału, który zmienił funkcjonowanie światowego giganta: wyszukiwarki Google. Możliwe, że dziś obowiązująca w Unii i w Polsce zasada: „notice and take down” nie jest wystarczająca. Ze należy uruchomić procedurę odwoławczą przed blokadą – mówił podsumowując dyskusję RPO Adam Bodnar.

– Nie zgodziliśmy się w kwestii tego, co jest mową nienawiści. Ale apeluję do wszystkich, którzy mają poczucie odpowiedzialności za swoje profile, strony internetowe: o wrażliwość, edukację, poszanowanie godności człowieka. Jeżeli się będziemy nawzajem szanowali, na pewno będzie nam się żyło lepiej – zakończył rzecznik praw obywatelskich.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk