Biuletyn Informacji Publicznej RPO

20 czerwca - Światowy Dzień Uchodżcy

Data:
  • Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, abyśmy pamiętali o tych ludziach, którzy z powodu wojen, prześladowań i przemocy zmuszeni zostali do opuszczenia swojego kraju.

Najnowszy, corocznie wydawany raport Agencji ONZ ds. Uchodźców -  UNHCR Global Trends wskazuje, że w ostatnim roku znacząco wzrosła liczba osób przymusowo przemieszczonych. W 2020 roku 82, 4 mln osób uciekło ze swojego miejsca zamieszkania przed wojnami, przemocą, prześladowaniami i naruszeniami praw człowieka. Migracja przymusowa jest globalnym wyzwaniem, który należy podejmować na poziomie krajowym. W Polsce nieocenioną rolę w procesie przyjmowania uchodźców i uchodźczyń pełnią organizacje pozarządowe. Wspierają uchodźców w procesie integracji, udzielają im wsparcia psychologicznego, prawnego, a także edukacyjnego. Działania kierują nie tylko do migrantów, ale także włączają w nie społeczeństwo przyjmujące. 

Z okazji Dnia Uchodźcy przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich brali udział w dwóch wydarzeniach zorganizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Joanna Subko, naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych wzięła udział w pikniku integracyjnym organizowanym przez inicjatywę Chlebem i Solą. W pikniku pełnym różnorodnych aktywności brało udział 120 osób z doświadczeniem uchodźczym pochodzących m.in. z Tadżykistanu, Czeczenii,  Kongo, DRK, Kirgistanu, Sierra Leone, Gwinei, Syrii, Rosji, Iraku, Ukrainy, Gruzji, Turkmenistanu oraz wolontariusze i wolontariuszki zaangażowani we wsparcie integracyjne dzieci i ich rodzin. W trakcie pikniku Joanna Subko udzielała informacji prawnych. 

Piotr Wymysłowski, specjalista z Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych   uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Heinrich-Böll-Stiftung Warszawa, podczas którego  odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Marty Bogdańskiej i Mayi Teryaki pt.: „Pomiędzy”, prezentującego życie w Polsce pięciorga migrantów mieszkających w Polsce - ich historii, motywacji, dążeń oraz poszukiwania tożsamości. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja z reżyserkami oraz dwojgiem bohaterów, którzy podzielili się swoimi - pozytywnymi i negatywnymi - doświadczeniami migracji do Polski.

Dla Rzecznika Praw Obywatelskich, który pełni też funkcję organu ds. Równego Traktowania, umiejętne opowiadanie o doświadczeniach migracji, włączanie migrantów w działania i oddawanie im głosu jest bardzo istotną kwestią. Oba wydarzenia były zorganizowane we współpracy ze grupami migranckimi i społecznością przyjmującą. Wspólne inicjatywy i działania prowadzą do budowania bezpośrednich relacji i budowaniu pozytywnych postaw wobec migrantów i migrantek w Polsce. 

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa