Biuletyn Informacji Publicznej RPO

1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data:
Tagi: kalendarium
  • W tym roku społeczność zwraca uwagę na tych seniorów, którzy są dla nas mistrzami praw człowieka – bowiem przez cale życie działali na rzecz tych praw, przede wszystkim w swych lokalnych społecznościach
  • Jak najlepiej ich docenić? Przejmując  ich rąk pałeczkę i podejmując działania na rzecz praw człowieka/

O taką formę uczczenia Dnia Osob Starszych apeluje ONZ proponując hasło dnia: Celebrating Older Human Rights champions.

W 70-tą rocznicę uchwalenia Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.) w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych ONZ podkreśla znaczenie tej Deklaracji i potwierdza zobowiązania wynikające z jej przyjęcia w odniesieniu do praw i podstawowych wolności osób starszych. 

Starzenie się nie pomniejsza wrodzonej godności osoby i przysługujących jej praw.

Blisko 40 lat po przyjęciu Deklaracji Zgromadzenie generalne ONZ podjęło kwestię praw osób starszych w 1991 przyjmując Zasady ONZ na rzecz Osób Starszych   (United Nations Principles for Older Persons), odnoszące się do takich obszarów jak niezależność, wsparcie, uczestnictwo, samorealizacja oraz godność.  

Cele Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w tym roku:

  • Promocja praw zawartych w Deklaracji ze wskazaniem ich znaczenia w codziennym życiu osób starszych.
  • Zwiększanie widoczności osób starszych jako członków społeczności działającej na rzecz realizacji praw człowieka w wielu obszarach życia – nie tylko w tych, które ich bezpośrednio dotyczą.
  • Odzwierciedlenie postępu i wyzwań związanych z pełną i równą realizacją praw człowieka i podstawowych wolności osób starszych.
  • Angażowanie szerszej publiczności i mobilizowanie do działań na rzecz praw człowieka we wszystkich fazach życia.[1]

Przygotowując się do obchodów Międzynarodowego Dzień Osób Starszych w tym roku Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zaznaczyć konieczność przestrzegania podstawowych praw człowieka w odniesieniu do osób starszych – przede wszystkim prawa do godności i równego traktowania we wszystkich istotnych dziedzinach życia, niezależnie od stopnia sprawności poszczególnych osób, ich miejsca zamieszkania – na wsi lub w mieście, we własnym domu lub w instytucji opiekuńczej. 

Prawa osób starszych powinny być postrzegane przez w większym stopniu przez pryzmat praw podstawowych. Prawa socjalne powinny stanowić ich uzupełnienie.

Nawiązując do tematu tegorocznych obchodów Rzecznik w szczególności chciałby przekazać wyrazy wdzięczności i szacunku tym starszym osobom, które angażowały się na rzecz wdrożenia i przestrzegania praw człowieka zarówno w swoim środowisku lokalnym, jak i poprzez działania na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Rzecznik zachęca wszystkie środowiska do uczczenia osób, które przez lata swojego życia dbały o godność i prawa innych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk