Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO na posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Po raz trzeci Parlament obraduje poza Sejmem.

Data:
Tagi: kalendarium

- W moim przekonaniu rozwiązaniem, które podniosłoby świadomość praw osób starszych w naszym społeczeństwie, byłoby włączenie się Polski w opracowanie i przyjęcie nowego instrumentu międzynarodowego – Konwencji Praw Osób Starszych, która mobilizowałaby do debaty na temat praw i problemów osób starszych – mówił Adam Bodnar podczas Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który obraduje po raz trzeci poza Sejmem (wcześniej obrady prowadzone były w budynku Sejmu).

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę, że być może kolejne posiedzenie Parlamentu powinno być poświęcone solidarności międzypokoleniowej. Szczególnie ważne jest stworzenie więzi międzypokoleniowej z osobami młodymi, bo to oni będą w przyszłości kształtowali politykę finansową naszego państwa.

Adam Bodnar mówił również o dyskryminacji seniorów. Jej szczególnym przejawem jest zjawisko dyskryminacji krzyżowej, w której gorsze traktowanie wynika z współwystępowania kilku cech np.: starszego wieku, ubóstwa i niepełnosprawności. Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat zgłasza potrzebę rozwoju geriatrii i poszerzenia dostępności do usług geriatrycznych dla osób w podeszłym wieku.

Rzecznik mówił: równe traktowanie to przede wszystkim większy dostęp do leczenia geriatrycznego, ale chciałbym również zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze ustawodawca dokłada zadań jednostkom samorządu terytorialnego, a nie dokłada pieniędzy. Tylko nieliczne samorządy mogą prowadzić skuteczną politykę senioralną bez dodatkowych środków. Druga kwestia to dyskryminacja seniorów na rynku usług finansowych i konsumenckich. Wzmocnienie rzeczników konsumentów jest niezwykle istotne ze względu na powszechnie występujące oszukańcze praktyki konsumenckie wobec seniorów.

RPO zaproponował, aby przyszłoroczna międzynarodowa konferencja dotycząca polityki senioralnej w krajach członkowskich UE odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Delegatów parlamentu wybierają organizacje zrzeszające seniorów m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów. Parlament jest inicjatywą społeczną, ma monitorować sytuację osób starszych w Polsce oraz reprezentować ich interesy. Po raz pierwszy zebrał się 1 października 2015 r. Parlament Seniorów z założenia jest apolityczny i neutralny światopoglądowo.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk