Biuletyn Informacji Publicznej RPO

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

Data:

 

W dniach 25 listopada – 10 grudnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w akcji “16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”. Jest to międzynarodowa akcja mająca zwrócić uwagę na problem przemocy ze względu na płeć – datę początkową wyznacza Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a datę końcową – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W ramach akcji, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz w Biurach Pełnomocników terenowych RPO przez okres 16 dni pracownicy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach działania oraz przyjmować wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich z zakresu tej problematyki. Informacje na temat akcji i działań innych instytucji znajdować się będą na stronie internetowej Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Zapraszamy na indywidualne konsultacje:

 

Warszawa, Al. Solidarności 77
poniedziałki: od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki: od 9.00 do 15.00


Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
poniedziałki: od 10.00 do 17.00
wtorki-czwartki: od 9.00 do 15.00


Katowice, ul. Jagiellońska 25
poniedziałki, środy, piątki: od 9.00 do 15.00
wtorki: od 10.00 do 17.00


Wrocław, ul. Wierzbowa 5
poniedziałki, wtorki, czwartki: od 9.00 do 15.00
środy: od 10.00 do 17.00

 

Rzecznik Praw Obywatelskich do tej pory wydała raport dotyczący problematyki przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, a w 2014 r. skierowała szereg wystąpień, m.in. do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących problemu przemocy woec kobiet jako przemocy ze względu na płeć.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także