Biuletyn Informacji Publicznej RPO

16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

Data:

Od poniedziałku 25 listopada trwa międzynarodowa kampania 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet – rozpoczęła się w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jako organ ds. równego traktowania, kilkakrotnie podjął temat przemocy wobec kobiet jako przejawu dyskryminacji ze względu na płeć. W 2013 r. wydany został raport  z serii Zasada Równego Traktowania Prawo i Praktyka – Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami.

Raport zawiera analizę prawa polskiego i międzynarodowego, w tym analizę przepisów prawa polskiego w świetle Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, analizę dostępnych raportów rządowych i organizacji pozarządowych i badań zleconych przez Rzecznika oraz wnioski i zalecenia sformułowane m.in. na podstawie wywiadów z przedstawicielkami i przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk