Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Śmierć ciężarnej kobiety w szpitalu w Nowym Targu. RPO pisze do MZ, RPP i prokuratury

Data:
  • Na podstawie doniesień medialnych RPO powziął informację o śmierci ciężarnej pacjentki w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu
  • Marcin Wiącek zwraca się w tej sprawie do Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu

Z doniesień mediów wynika, że kobietę przyjęto 21 maja 2023 r. do szpitala, gdyż zaczęły jej odchodzić wody płodowe. Lekarze stwierdzili u niej bezwodzie. Pielęgniarki miały kazać pacjentce leżeć z nogami powyżej głowy, ponieważ – jak twierdziły – dzięki temu wody mogą napłynąć. W takiej pozycji pacjentka miała spędzić kolejne trzy dni.  Pacjentkę zaczęła boleć głowa i brzuch, we wtorek wystąpiły wymioty – stan zapalny miał się rozwijać  od niedzieli. 

Jak relacjonuje w mediach mąż pacjentki, personel szpitala jeszcze we wtorek podtrzymywał nadzieję, że dziecko urodzi się zdrowe. Nikt nie poinformował pacjentki i jej męża, że stan kobiety jest zły, a jej życiu grozi niebezpieczeństwo.

Pacjentka zmarła 24 maja o godz. 9.39. Kilka godzin wcześniej lekarze stwierdzili obumarcie płodu. Bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety był wstrząs septyczny.

Doniesienia te mogą wskazywać, że doszło do naruszenia praw pacjentki, zwłaszcza prawa do informacji o stanie zdrowia oraz prawa do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 

Z doniesień medialnych wynika także, że w przeszłości w szpitalu miało dochodzić do zwlekania z wykonaniem zabiegu cesarskiego cięcia. Wedle jednej z relacji konsekwencją tego miała być śmierć dziecka wkrótce po urodzeniu. Ponadto jedna z pacjentek wskazuje na nieodpowiednie zachowanie ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego, który miał nie informować pacjentki o stanie zdrowia i zwracać się do niej w sposób niewłaściwy.

Rzecznik prosi ministra Adama Niedzielskiego o wskazanie, czy, a jeśli tak, to jakie działania podjęło Ministerstwo dla wyjaśnienia sytuacji, a także uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Chmielowca Marcin Wiącek pyta, czy i  jakie działania podjął w celu wyjaśnienia sytuacji w szpitalu.

Prokuratora Rejonowego Biuro RPO prosi o wskazanie, co jest przedmiotem postępowania i jakie ustalenia zostały już poczynione. 

VII.5001.4.2023, V.7010.80.2023

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzą odpowiedzi MZ, RPP i NFZ
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski