Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Ograniczenie czasowe liczenia głosów w komisjach wyborczych za granicą. Polemika RPO ze stanowiskiem PKW (wideo)

Wersja Operacje
05/10/2023 - 12:02 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi kolejne pismo RPO

Bieżąca wersja
04/27/2023 - 15:06 przez Krzysztof Mich…

Dochodzi stanowisko PKW

04/13/2023 - 15:12 przez Krzysztof Mich…

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi kolejne pismo RPO
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi stanowisko PKW
Operator: Krzysztof Michałowski