Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bez zaświadczenia lekarza matka nie dostanie przerwy na karmienie piersią podczas egzaminu zawodowego. RPO do MS

Data:
  • RPO otrzymuje skargi od matek przystępujących do egzaminu radcowskiego lub adwokackiego, które karmią piersią
  • Aby uzyskać zgodę na przerwę na karmienie w trakcie egzaminu, muszą one przedłożyć zaświadczenie lekarskie. NFZ nie refunduje jego wydania, więc uzyskać je trzeba odpłatnie
  • Analogiczne prawo przyznane pracownicom w Kodeksie pracy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń lekarskich 
  • Marcin Wiącek pisze w sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

W obecnym stanie prawnym kobieta przystępująca do egzaminu może uzyskać prawo do dwóch 30-45 minutowych przerw na karmienie dziecka lub dzieci piersią w czasie trwania każdego dnia egzaminu radcowskiego/adwokackiego, jeśli wystąpi z wnioskiem do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej , przedkładając zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią.

Uzyskanie zaświadczenia jest nie tylko dodatkową formalnością, ale także wiąże się z dodatkowymi kosztami. NFZ wydania takiego zaświadczenia nie refunduje, a prywatna wizyta w tym celu to wydatek rzędu od 150 do nawet 300 zł.

W związku z tym, że obecne rozwiązanie jest dla matek uciążliwe i kosztowne, RPO wskazuje alternatywy – można by przykładowo oprzeć wydanie zgody na złożeniu przez matkę stosownego oświadczenia, które byłoby następnie w uzasadnionych przypadkach weryfikowane lub potwierdzane zaświadczeniem lekarskim.

VII.501.33.2023

Załączniki:

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MS
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi opinia do projektu rozporządzenia
Operator: Krzysztof Michałowski
Data:
Opis: Dochodzą pliki ze stanowiskiem NRA i stanowiskiem KIRP
Operator: Krzysztof Michałowski