Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Uczniowie z niepełnosprawnościami - rodzaj ukończonej szkoły decyduje o dalszej nauce. Odpowiedź MEiN

Wersja Operacje
08/11/2022 - 06:58 przez Łukasz Starzewski

Dochodzi odpowiedź MEiN

Bieżąca wersja
06/27/2022 - 14:14 przez Łukasz Starzewski

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź MEiN
Operator: Łukasz Starzewski